Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása

GINOP-5.3.13-20

Magyarország Kormányának felhívása a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása, a nők foglalkoztatásának elősegítése érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a foglalkoztatás növelését, mely többek között a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű és alacsony munkaerő-piaci részvétellel jellemezhető csoportok, köztük a kisgyermeket nevelő szülők munkába való visszatérésének segítésével érhető el. A cél elérését a Kormány a Magyar Államkincstár, a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KINCSINFO Nonprofit Kft.) valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) együttműködésével a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítésével, ösztöndíj nyújtásával és  mentori tevékenység biztosításával tervezi elősegíteni a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti
  •  a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 3 milliárd Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy

  • projektje megvalósításával hozzájárul a kisgyermekes szülők foglalkoztatásának elősegítéséhez.