Fegyveres biztonsági őr

OKJ 53 861 05

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés birtokában, az 1997. évi CLIX törvényben felsorolt, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el melyhez hozzátartozik speciális, kettős – rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver – fegyverzete is.

Tanfolyam megkezdésének feltételei:

- érettségi
- szakmai előképzettség 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés
- egészségügyi alkalmassági
- pályaalkalmassági
- a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte

Képzés kezdete:

- Következő képzés kezdete: 2020.10.19.

- Jelentkezés 2020.12.31-ig folyamatosan.

Figyelem! 2020 év végén az OKJ képzés megszűnik, így utolsó lehetőség, hogy a képzettségét megszerezze.

Képzés óraszáma:

- Összesen 250 óra

         Elméleti: 100 óra

         Gyakorlati: 150 óra

Képzés időtartalma: Intenzív: 1,5 hónap

Tananyagegységek:
Fegyverzet-technikai és anyagismeretek
Kényszerítő eszköz anyagismeretek
Fegyveres biztonsági őrség működésének jogszabályi rendszere
Fegyveres biztonsági őrség működésének alapelvei és azok végrehajtásának gyakorlata
Intézkedés módszertan
Intézkedéstaktika
Konfliktuskezelés, kommunikáció

Szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlat

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: modulzáró vizsga eredményes letétele

Képzés díja: 180 000 Ft, mely tartalmazza a vizsgadíja, tananyagot is

A képzési díj megfizetésére részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Képzés helyszín:

Elmélet óra: Virradat Zrt Oktatási Központ

Pécs, Liszt Ferenc út 4 (Árkádtól 2percre)

Elméleti órák részben otthoni felkészüléssel is történnek.

Gyakorlati oktatás: Változó helyszínen

szakma_picture
Fegyveres biztonsági őr

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek