Sportoktató (Testépítő és fitness)

OKJ 31 813 01

 

A Sportoktató a sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez és vezet.

 

Tanfolyam megkezdésének feltételei:

- alapfokú iskolai végzettség
- egészségügyi alkalmassági

- betöltött 18 év

Képzés kezdete:

- Következő képzés kezdete: 2020.10.19.

- Jelentkezés 2020.12.31-ig folyamatosan.

Figyelem! 2020 év végén az OKJ képzés megszűnik, így utolsó lehetőség, hogy a képzettségét megszerezze.

Képzés óraszáma:

- Összesen 225 óra

         Elméleti: 90 ó ra

         Gyakorlati: 135 óra

Képzés időtartalma: Intenzív: 2,5 hónap

Tananyagegységek:
- Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
- Egészségügy és elsősegélynyújtás
- Edzéselmélet és gimnasztika

- Szervezés és vállalkozás alapjai

- Sportági alapok

 

Szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei:  szóbeli, gyakorlat

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: modulzáró vizsga eredményes letétele

Képzés díja: 250 000 Ft, mely tartalmazza a vizsgadíja, tananyagot is.

Részletfizetési lehetőség biztosított.

 

Képzés helyszín:

Elmélet óra: Virradat Zrt Oktatási Központ

Pécs, Liszt Ferenc út 4 (Árkádtól 2percre)

Elméleti órák részben otthoni felkészüléssel is történnek.

Gyakorlati oktatás: Változó helyszínen

szakma_picture
Sportoktató

Űrlap

Tanfolyam
Személyes adatok
Tanulmányok
Igényel előzetes tudásfelmérést?
/adatvedelmi_iranyelvek